SVAR: Tack, Lena, för din reaktion! Självklart är målet alltid att alla ska kunna jobba fram till pensionen. En av de första åtgärder man brukar försöka med är omplacering hos samma arbetsgivare, när det verkar omöjligt att lösa problem på en arbetsplats. Många olika lösningar prövas och diskuteras med de fackliga företrädarna, som alltid måste vara informerade och föra den anställdes talan. Sista utvägen för arbetsgivaren är att erbjuda en ekonomisk ersättning för upplösning av anställningsavtalet. Detta är ingenting som sker lättvindigt och det måste förhandlas med facket. Om den anställde accepterar ett ”utköp” är denne sedan fri att söka annat jobb och har också kvar sin förtursrätt till jobb hos arbetsgivaren i den offentliga sektorn.
  Signaturen Mariana skrev mycket knapphändigt. Det är därför omöjligt att veta något närmare om detaljerna i hennes fall eller ge henne något närmare råd.