Tjänstepension ska alla arbetsgivare med kollektivavtal betala, oavsett om de är kommunala eller privata. Men det finns skillnader i avtalen som gör att den som går på korta kontrakt kan gå miste om pensionspengar.

Inom några av avtalen finns en gräns på tre månaders anställningstid. För kontrakt som är kortare än så behöver arbetsgivaren inte betala någon tjänstepension. Det här gäller till exempel dig som är undersköterska och jobbar på Carema eller Attendo och är född före 1978. Då går du på ITP2-avtalet. Det innebär också att arbetsgivaren kan vänta tills du är 28 år med att betala in tjänstepension. Det är sju år senare jämfört med om du är anställd av kommunen.
  Det finns även fallgropar för den som bara jobbar litegrann. Eftersom pensionsbolagens avgifter tas från din arbetsgivares inbetalningar, kan det bli noll kronor kvar om du tjänat för lite. Så kan det till exempel bli för dig som är privatanställd arbetare och omfattas av Avtalspensionen SAF-LO, och även undersköterskor inom privat äldreomsorg kan drabbas.

Om du tjänar väldigt lite och jobbar inom kommunen får du i stället pensionspengarna på lönen och måste själv spara. Detta för att de inte ska ätas upp av avgifterna.
  – Men tjänar du precis över gränsen på 12 000 kronor per år finns ändå risk att de äts upp av avgifterna. Den risken finns alltid, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.
  Ett stort problem i framtiden kan också bli att många bytt arbetsgivare många gånger.
  – Verksamheter läggs ut på privata företag och som vi sett nu tas en del tillbaka av kommunen. Trots att den anställde jobbar på samma äldreboende kastas man mellan olika avtal, och pensionen hamnar på olika ställen, säger Anne-Maria Carlsgård.

Så vet du vilket pensionsavtal du tillhör

KAP-KL: Anställda i kommuner, landsting, vissa bolag.
PA-KFS: Anställda i kommunala bolag.
KAP-KL Svenska kyrkan: Anställda i kyrkan.
Avtalspension SAF-LO: Vissa privatanställda i vård, omsorg, städ, trafik och sotare.
KAP: Personliga assistenter inom KFO:s avtalsområde.
KTP: Anställda i kooperativa företag inom bland annat privat vård och omsorg i KFO:s avtalsområde.
ITP 1 och ITP2: Framförallt undersköterskor i privat vård.
Om du vill välja nytt inom KAP-KL använder du den valblankett som skickas hem. Den finns också på webben, och där kan du också se fullständiga villkor. Om du tidigare haft Skandia måste du välja om.

Så gör du för att ...

... ta reda på var dina pengar finns idag:
Kontakta din valcentral, din arbetsgivare vet vilken du tillhör.
minpension.se kan du själv logga in för att se var pengarna är placerade nu. Du får också en överblick över hela din pension, både avtalspensionen och den allmänna.

... räkna på vad som är mest fördelaktigt för dig:
På Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida finns Räknehjälpen. Där kan du knappa in din ålder och lön och få en jämförelse över hur mycket du kan få i avtalspension beroende på hur du väljer. Du behöver veta vilket avtal du går på när du ska börja. Det är bra att tänka på att Räknehjälpen räknar från nu och framåt, om du redan jobbat många år har du mer pengar än vad som syns.
Källa: konsumenternas.se