Personer som arbetar i vård- och omsorg kan ställa frågor om olika etiska dilemman till etiska rådet. De svar man får är inga formella beslut som man måste följa, utan ska ses som vägledning.
  Frågan från en hemtjänstgrupp någonstans i Sverige gällde en man som missbrukar alkohol. Missbruket bedöms inte vara så allvarligt att lagen om vård av missbrukare kan användas. Därför har mannen rätt att bestämma själv hur mycket han ska dricka, och hemtjänsten kan inte vägra köpa ut, enligt rådets yttrande.

Rådet gjorde yttrandet i december, men nu har det ifrågasatts av en alkoholhandläggare. Därför ska ärendet tas upp igen på nästa möte. Mårten Wirén tycker det är intressant att frågan kommer upp igen.
  – Det är ett sundhetstecken, för det här är en fråga där det inte bara finns en sanning. Kanske kommer vi att formulera om vårt svar eller göra något tillägg, säger Mårten Wirén.