Bemanningen är tänkt att styras av individens behov. Det betyder att det fastställs i detalj vilka insatser en person som bor på ett äldreboende har rätt till. Sedan måste boendet bemannas så att de anställda hinner utföra allt detta.
I nästa vecka väntas riksdagen ta beslut i frågan. Om allt går som Socialutskottet vill så kommer Socialstyrelsen att få i uppdrag att utforma reglerna.
Socialstyrelsen har redan i uppdrag att ta fram regler om bemanning, men uppdraget har hittills bara gällt personer med demens. De reglerna ska vara klara till sommaren. Socialstyrelsen tror att det går att utvidga reglerna utan att de försenas.

De rödgröna och sverigedemokraterna har länge varit för regler om minimibemanning. Nu har de alltså fått med även allianspartierna i frågan.
– Det är mycket glädjande att vi har fått med oss hela socialutskottet. Alla omsorgstagare kan nu vara säkra på att de alltid får den vård som behövs, säger Agneta Luttropp, socialpolitisk talesperson (MP) i ett pressmeddelande.

Kommunal lovar att bevaka utvecklingen noga, både att riksdagsbeslutet blir verklighet och att kommuner och företag inte kringgår reglerna.
– Nu är det är viktigt att också de privatanställda får meddelarfrihet så att de kan slå larm om reglerna kringgås, säger Annelie Nordström i pressmeddelandet.