I november 2011 anmälde en anställd Mogården till Socialstyrelsen. Sen de blev färre på dagarna är det allt svårare att hinna, personalen får springa för att hinna med den grundläggande omsorgen, anser uppgiftslämnaren.

Arbetsplatsombudet Vivi-Ann Berglund bekräftar den här bilden. Det har blivit fysiskt tyngre och stressigare för personalen.
För att de boende ska drabbas så lite som möjligt pusslar personalen med schemat, bland annat har de infört delade turer. Ändå verkar det aldrig bli tid över till samvaro och aktiviteter.
– Det låter som vi är lite gnälliga, men vi tänker på de gamla. Förr kunde vi sitta och prata med dem, säger Vivi-Ann Berglund.

Anledningen till att de blev färre på dagarna är att personal har omfördelats till natten. Det gjordes för att Socialstyrelsen krävde att de boende inte ska lämnas utan uppsikt nattetid.
Kravet gällde hela Piteå kommun och ett antal boenden fick höjd bemanning. Mogården och Berggården hade redan högre bemanning än de andra, och fick därför inte mer personal.
Vivi-Ann Berglund påpekar att de vill ha en förstärkning på dagen, inte ta tillbaka folk från natten.
– Vi tycker absolut att de bör vara den nattpersonal de är, kanske fler, säger Vivi-Ann Berglund.

Den som anmälde till Socialstyrelsen uttryckte också oro för att de gamla inte skulle få duscha ens en gång i veckan. Kommunen har utrett detta, och inte hittat några sådana brister. Det kan bero på att det inte varit några brister, eller att bristerna inte rapporterats.
Kommunen har svarat Socialstyrelsen att man sätter den basala omsorgen främst, och att det har blivit mindre tid för aktivering och social samvaro. Socialstyrelsen invänder i sitt beslut att sociala och psykiska behov är lika viktiga som mat.
– Om aktiviteter och samvaro kommer i andra hand är det inte god kvalitet, säger Cecilia Marklund, inspektör på Socialstyrelsen.
– Man måste alltid utgå från behoven hos de som bor där, och bemanningen ska vara utifrån det, säger Cecilia Marklund.
Socialstyrelsen kräver inte några åtgärder av kommunen. Formellt är ärendet avslutat. Men det betyder inte att man släpper taget om Mogården, det kommer att göras inspektioner framöver.

Bör kommunen göra något med anledning av beslutet?
– Ja, absolut. Det får vi förutsätta att man gör, säger Cecilia Marklund.

De ansvariga politikerna och tjänstemännen på kommunen ser ingen anledning att göra något speciellt för Mogården just nu.
– Det är problematiskt att man inte bedömer att kvaliteten är god. Men vi har tio äldreboenden och alla har samma förutsättningar, säger socialchefen Mikael Lekfalk

Han håller med om att man på flera håll i äldreomsorgen tvingas göra avkall på det sociala innehållet. Men det löser man inte genom att höja bemanningen på ett enskilt boende.
– Vi måste tänka stort. Vi vill förändra så att bemanningen inte är generell. Vi har fastnat i att det ska vara 0,75 eller 0,80. Vi ska utveckla en modell som gör att man kan fördela resurser efter behov.
En annan möjlighet är att ha fler kategoriboenden, så att till exempel personer med svår demens bor på samma ställe. Under våren ska kommunstyrelsen diskutera frågan.

Mikael Lekfalk påpekar också att det är viktigt att personalen rapporterar när de inte hinner göra sitt jobb.
– Jag köper inte att det inte finns tid att göra avvikelserapporter. Man behöver inte fylla i formulär i flera timmar, det räcker med att slå en signal till exempel till mig.