1980 fick 62 procent av de äldre offentlig äldreomsorg. 2009 endast 35 procent.
Det visar Kommunals rapport ”Hänger din mammas trygghet på dig?”, som presenterades på måndagen.
Och det framförallt de anhöriga som fått rycka in och täcka upp där den offentliga omsorgen minskat, visar rapporten.
Utvecklingen är negativ för de äldre, för de anhöriga och för hela samhället, anser Kommunal.
– Det är en jämställdhetsfråga, för det är mest döttrarna som får hjälpa till. Och det är en klassfråga, för det är mest arbetarklassen som hjälper sina föräldrar, säger Kommunals utredare Ulrika Lorentzi.
Att arbetarklassen drar ett större lass beror på att äldre med högre inkomster oftare köper privat hjälp.
 
Samhället drabbas, eftersom kvinnor som hjälper sina föräldrar förvärvsarbetar mindre än andra kvinnor. Och det rimmar illa med regeringens arbetslinje, påpekar Kommunals ordförande Annelie Nordström. Arbetslinjen bygger på att kvinnor ska arbeta mer, och att man ska vara beredd att flytta dit jobben finns.
– Då måste man lita till att samhället ger det man behöver för att kunna arbeta långt borta, säger Annelie Nordström.

Ulrika Lorentzi och Annelie Nordström, Kommunal, presskonferens om anhörigvård. Det är obegripligt att Sveriges kommuner fortsätter att minska pengarna till äldreomsorgen, tycker Kommunals ordförande Annelie Nordström och utredaren Ulrika Lorentzi.

De äldre riskerar att få sämre omsorg. Hemtjänstens personal har stor kunskap om hur man på bästa sätt hjälper äldre, till exempel hur man vänder en sängliggande person som har ont. Anhöriga har inte samma kunskap.
Dessutom visar tidigare undersökningar att äldre föredrar offentlig hjälp framför hjälp från närstående.
– De flesta gamla vill vara oberoende, säger Annelie Nordström.
 
Under 2000-talet har kommunernas kostnad för äldreomsorg minskat, samtidigt som de äldre har blivit fler.
– Det är ett läge där man nästan tävlar om att ha lägst kostnader utan att få vårdskandaler. Det är obegripligt att kommunpolitiker agerar på det här sättet, säger Annelie Nordström.
Det som behövs för att vända utvecklingen är mer pengar till omsorgen, anser Kommunal.
– Ansvaret vilar tungt på regeringen och kommunpolitikerna, säger Annelie Nordström.