Bakgrunden till satsningen är en undersökning från 2009. Den visade att ungdomarna i länet inte var helt nöjda med sin fritid. Och fritiden spelar stor roll för om man väljer att stanna kvar eller flytta från länet, berättar Mirelle Mårdh.
Därför beslöt man att göra en satsning på ungas fritid, genom en tvåårig satsning på fritidsledarna.
– Det är en yrkesgrupp som det annars sker väldigt små kompetenssatsningar på, säger Mirelle Mårdh,

Utbildningen görs
med hjälp av stiftelsen Fryshuset, som har verksamhet för ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Personal därifrån kommer att finnas ute på länets fritidsgårdar och arbeta med personalen på plats.
Fryshuset har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar med invandrarbakgrund. Det är en av de grupper som enligt undersökningen upplever ett stort utanförskap.
– Det här är problematik som man i storstäderna jobbat ganska länge med, men för oss är den ganska ny, säger Mirelle Mårdh.
Fritidsledarna ska också få åka iväg på utbildning, och man ska arbeta fram en gemensam värdegrund. Tanken är att man ska möta samma känsla, oavsett vilken fritidsgård man går in på.
– Vi i länet är inte stora nog för att ha ett eget Fryshus. Men vi blir som ett enda stort fjärde Fryshus, fast utan tak, säger Mirelle Mårdh.

Förarbetet är igång, och i december kommer fritidsledarna att börja märka av den. Erbjudandet att vara med går till alla Regionförbundets kommuner plus Eksjö och Gotland. Om alla är med berörs 130 fritidsledare.
Satsningen kommer att kosta 4,4 miljoner kronor under två år. Pengarna kommer från EU:s socialfond.