– Grundproblemet är att äldreomsorgen inte är en attraktiv bransch att jobba i, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.
Låga löner, dåliga arbetstider, svårt att få heltid och ett arbete som är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det är de viktigaste förklaringarna till att få unga idag tänker sig en framtid i vård- och omsorgsyrken, enligt rapporten.

En annan förklaring är att det finns färre jobb i branschen än på 1980-talet. Under 1990-talets ekonomiska kris gjordes stora nedskärningar i den offentliga sektorn. Det ledde snabbt till att färre sökte gymnasiets vårdlinje, som utbildningen hette då.
Men snart kommer det att behövas mycket mer folk som arbetar i omsorgen, visar flera undersökningar. Framförallt beror det på att andelen av befolkningen som är äldre än 85 år kommer att öka.

Annelie Nordström tror att omsorgsyrkena måste göras mer attraktiva för att detta stora rekryteringsbehov ska kunna fyllas.
– Slutsatsen är enkel, bättre villkor och anställningar i äldreomsorgen ökar statusen, vilket i sin tur leder till att fler söker sig dit. Endast så kan vi se till så att äldre får en bra omsorg även i framtiden, säger Annelie Nordström i pressmeddelandet.