En ny forskningsrapport från det tyska institutet för arbetsmiljö visar att förutom negativa känslor så bidrar avbrotten till stress. Rapporten menar att hjärnan inte är skapt för att koncentrera sig på flera uppgifter samtidigt. Ändå verkar trycket öka.

I rapporten upplevde två tredjedelar av de tillfrågade kontorsanställda att de kände krav på att utföra flera uppgifter samtidigt. Undersökningar från ett sjukhus visade att en operationssköterskas arbetstid mellan 13 till 50 procent bestod av avbrott.