Arbetsmiljöverket har besökt sex hälsocentraler i länet och hittat stora problem. De senaste två årens besparingar och omorganisationer pekas ut som orsaken.
Lena Jonsson berättar att just Kommunals medlemmar ändå har klarat sig relativt bra. Det är främst på sjuksköterskor och läkare man sparat in.

Anledningen är att det finns normtal för de olika yrkesgrupperna. På 2800 listade patienter ska det finnas en undersköterska på heltid. Och när man gick igenom bemanningen visade det sig att det inte fanns för många undersköterskor.
Men jobbet har ändå blivit stressigare eftersom distriktssköterskorna har blivit färre. Undersköterskorna får nu oftare ta blodtryck, lägga om sår och ta bort stygn.
– Men vi från Kommunal känner oss inte så tilltufsade som i de andra fackförbunden. I vårdförbundet har de otroligt jobbigt. Många sjuksköterskor och läkare slutar, berättar Lena Jonsson.
Lena Jonsson tycker att den viktigaste åtgärden vore att få dit fast personal som funkar. Och så behövs det tydliga riktlinjer för vad hälsocentralerna ska göra och inte göra.

Arbetsmiljöverket kräver att landstinget ska redovisa vad de ska göra åt situationen senast 15 januari.
Enligt verksamhetschefen Tommy Renström behöver landstinget spara pengar även nästa år, men inte lika mycket som tidigare.