Göran Stiernstedt

SKL är mycket kritisk till att Socialstyrelsen upphävt föreskrifterna om tvångs- och skyddsåtgärder för dementa. Göran Stiernstedt, direktör på SKL:s avdelning för vård och omsorg, har krävt att Socialdepartementet tar fram nya riktlinjer.
– Situationen idag är oacceptabel. Socialstyr­elsens agerande visar en brist på pragmatism som är upprörande, säger han.

Att personalen har möjlighet att använda sig av tvångsåtgärder är en viktig arbetsmiljöfråga, anser Göran Stiernstedt. Det viktiga är att ha de anhöriga med sig och att vården har en bra kvalitet. Mer personal löser inte problemet, anser han.
– Jag är övertygad om att bemanningen kan behöva höjas på vissa ställen, men det är inte den generella sanningen. Det finns problem utöver det. I vissa fall måste vi låsa om dementa och om bara de anhöriga är delaktiga i beslutet kan det ske på ett värdigt sätt.
Men flera kommuner har ju uppenbarligen använt tvångsåtgärderna som ersättning för en rimlig bemanning. Hur undviker man det?
– Genom att kommunerna blir en bättre beställare och uppföljare av sin verksamhet, där brister det en del idag.