– Det är fråga om ett tydligt samband som inte kan förklaras enbart med fysiska samband, säger forskaren Helena Miranda i ett pressmeddelande från finländska Arbetshälsoinstitutet.

Studien gjordes på 920 anställda på äldreboenden. Bland dem som utsatts för våld av boende eller anhöriga hade 70% ont i nedre delen av ryggen. Bland dem som inte utsatts för våld var siffran 40%.
– Redan det att upprepade gånger utsättas för hot om våld är tillräckligt för att orsaka smärtliknande förnimmelser, säger Helena Miranda.

Undersökningen visade också att det gjorde stor skillnad vad cheferna gjorde. På arbetsplatser där cheferna tog problemet på allvar, och där personalstyrkan var tillräckligt stor, minskade sambandet mellan våld och smärta.