TCO-tidningen har gjort en enkät till riksdagsdagens 349 ledamöter. 217 av dem svarade. Av dessa var 157 med i facket.
Det ger en anslutningsgrad på 72 procent, och det är en procentenhet mer än anslutningsgraden för samtliga svenskar 2009.
Men det är stora skillnader mellan partierna.

Samtliga socialdemokrater som besvarat enkäten uppgav att dem var med i facket, men mindre än var tredje centerpartist.
Tabellen nedan visar hur många i varje partigrupp som var med i facket.
Riksdagsledamöter är inte anställda, och har därför inte så stor konkret nytta av medlemskapet. Men många ser det som en viktig princip att vara med.

Bland de som svarat är flest med i Kommunal och Lärarförbundet.

Medlem i facket

Parti  Ja Nej Totalt
C 5 12 17
FP 12 6 18
KD 3 9 12
M 20 27 47
MP 6 5 11
S 93 - 93
V 17 1 18
Partilös 1 - 1