80 000 fler var arbetslösa i april i år, jämfört med april förra året. Av dessa var 54 000 kvinnor.

Arbetslösheten är därmed högre bland kvinnor än män, 9,9 procent mot 9,7 procent. För ett år sedan var arbetslösheten högre bland män.
Även om man räknar antalet sysselsatta är det skillnad mellan män och kvinnor: Sysselsättningen ökar för män, men minskar för kvinnor.

Arbetslösheten brukar variera över året, och så här års är den ofta lite högre eftersom många som studerat kommer ut på arbetsmarknaden. Men siffrorna visar på en ökning även om man tar hänsyn till denna säsongsvariation.