Sedan april har det funnits ett förslag om lärlingsanställning för elever på gymnasiet. Nu går folkpartiet ett steg längre och föreslår en lärlingsanställning även för unga som inte går i skolan.
Enligt förslaget ska lärlingen få utbildning på arbetsplatsen.
Partiledaren Jan Björklund påpekade i SVT:s Rapport att lönen ska bestämmas i avtal mellan facket och arbetsgivarna. Men han lyfte fram Danmark som ett positivt exempel, och nämnde att lönerna för lärlingar där är ungefär hälften av vad en ordinarie anställd får.

Kommunals avtalsansvarige, Håkan Petterson, tycker att det är en paradox att Jan Björklund nämner en lönenivå, om han nu tycker att arbetsmarknadens parter ska avgöra. Han tycker inte heller att den nämnda nivån är rimlig.
– Jag tycker att det låter väldigt lågt med hälften av lönen, säger Håkan Pettersson.
Håkan Petterson vill inte säga vilken lönenivå Kommunal skulle tycka vara rimlig, men han tycker att man ska kunna leva på en lärlingslön.
Han kan tänka sig en modell som liknar Byggnads lärlingsavtal, där lönen trappas upp vartefter man lär sig under anställningen.
För övrigt är han ganska positiv till förslaget:
– Lärlingsanställning kan fungera bra, under förutsättning att det finns ett ordentligt utbildningsinslag, säger han.
Det är viktigt att utbildningen är ordnad och ger en behörighet så att man kan gå vidare.
– Det får absolut inte bli en inkörsväg till ett nytt låglöneträsk med allmänt sämre förutsättningar för unga, säger Håkan Pettersson.

Socialdemokraternas
arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Erik Österberg är också positiv till förslaget.
– Framförallt är jag positivt inställd till att det äntligen görs något mot ungdomsarbetslösheten. För vissa som har svårt att gå in i en teoretisk utbildning kan lärlingsanställning vara bra.
Lönenivån vill han inte alls kommentera, det tycker han är en fråga för arbetsmarknadens parter.
Han tycker också att det är viktigt att parterna kommer överens om hur utbildningen ska dokumenteras. Även han nämner Byggnads lärlingsavtal som ett gott exempel.
– Det får inte bara bli så att man utnyttjar ungdomar, säger Sven-Erik Österberg.