Anita von Schéele

– Målet var att arbetsgivare skulle förstå att de har ett ansvar för att förebygga mobbning och agera.

Vilket stöd har man av föreskriften som mobbad?
– Man har stöd av arbetsmiljölagen och föreskriften som är en del av den. Arbetsgivaren ska ge stöd och hjälp så att man kan gå vidare. Men det är inte säkert att man kan behålla samma jobb.

Vad ska man göra som mobbad?
– Först ska man prata med mobbaren i enrum och säga ”Att så här ska vi inte ha det, vi ska jobba tillsammans”. Hjälper inte det ska man prata med chefen eller skyddsombudet. Arbetsgivaren ska vara neutral. Och arbetsgivaren måste också se till att jobbet flyter på och kan därför förändra organisationen. Skyddsombudet är skyldigt att anmäla faror till Arbetsmiljöverket. Man kan vända sig till facket lokalt eller regionalt. Anmälan till polisen kan också göras, men det är sällan det görs utredningar.

Vilket skydd behövs?
– Arbetsmiljölagen är en tam kattunge. Den sätter inte den press som den borde på arbetsgivaren. Antalet arbetsmiljöinspektörer har blivit färre. I brottslagstiftningen finns förbud mot ärekränkning det borde användas mer. Det kräver polisanmälan och bevis.

Ska man driva en rättsprocess?
– Ja, om man inte kan gå vidare  utan att få saken prövad. Men det kan betyda att man förlorar och mår sämre. Och det kan bli väldigt dyrt för man måste betala motståndarens rättegångskostnader. Generellt är mitt råd att lämna eländet och gå vidare i livet.