SVAR: Du har verkligen haft otur både med (vissa) arbetskamrater och chefen. Som du vet är det ju chefens ansvar att leda arbetet. Att avrapporteringen fungerar är en konkret arbetsledningsfråga, som du kan begära att chefen tar ansvar för och helt enkelt beordrar.Att ge dig ett bra råd om mobb­ningen är däremot vanskligt, eftersom du kan riskera att få det ännu värre om du går vidare med klagomål. Det är mycket svårt att komma till rätta med isolering som mobbnings­metod, eftersom det nästan är omöjligt att hitta konkreta bevis för att det handlar om medveten utfrysning. De som praktiserar det har oftast skaffat sig en oerhörd makt på arbetsplats­-en. Andra arbetskamrater blir rädda för att själva råka illa ut och drar sig undan eller följer med i mobbningen. Chefer kan säga ifrån, men möts för det mesta av att klagomål i stället riktas mot den som mobbas. Ibland kan arbetsplatsen sedan utvecklas till en veritabel häxkittel av anklagelser och motanklagelser. Värst utsatt blir då den som klagat.Det är bara du själv som kan avgöra om det är värt att ensam ta strid. Du kan i så fall vända dig till en högre chef och be om hjälp. Du kan också vända dig till skyddsombudet och kräva en bättre arbetsmiljö. Om utvecklingen skulle bli tuff, kan du få samtalshjälp och stöd genom företagshälsovården.Jag tycker dock att du verkar vara en person som kan ”stå rycken”. Du trivs ju med de flesta och kan därmed välja att strunta i dem som lämnar dig ensam.