– Att vara undersköterska är en bra botten, men jobbar man med dementa måste man ha ett annat förhållningssätt. Kraven går helt ihop med de nationella riktlinjerna för demensvård.
Vad vill ni ha för utbildning?
– Alla ska vara undersköterskor. Dessutom ska de ha 7,5 högskolepoäng i psykogeriatrik och 2,5 poäng i bemötande och etik. All personal har läst samma sak, alla står på samma plattform. Det är det som ger styrka.
Har de anställda fått utbildningen på arbetstid?
– Seminarierna har varit på arbetstid, sen har de fått plugga själva på egen tid.
Får personalen högre lön?
– Inte automatiskt. Vi har individuella löner, men naturligtvis vägs utbildning in.
Vad ser ni för effekt av utbildningen?
– Det är så lugnt och hyresgästerna trivs så bra. Det är viktigt att de får lugn och ro, att personalen inte framkallar den här oron. De ska bli värdigt bemötta.