I juni förra året tog Biljana emot Silviahemmets brosch av drottningen. Silvia grundade utbildningen 1996 efter att hennes mamma fått Alzheimers, för att öka kunskapen om demenssjukdom.
– Högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka är målet, säger Biljana som är mycket nöjd med sin utbildning.
Hon tycker inte att utbildningen var svår, det svåra var att få tiden att räcka. Hon jobbade heltid som undersköterska på ett boende och fick en dag i veckan till studier. En stor del av utbildningen är nätbaserad.

Biljana flyttade till Sverige från Serbien 2001 och började jobba som vårdbiträde. Sedan fick hon validera sina kunskaper och blev undersköterska.
Nu är hon Silviasyster på heltid inom ett utbildningsprojekt året ut. Hon hoppas att det ska bli permanent.
– Jag vill stödja personalen på golvet, vara med i vardagen.
För en Silviasyster handlar arbetet mycket om handledning.
– Som undersköterska har man mycket kunskaper men blir lätt hemmablind. Det går på rutin.
Det krävs stort tålamod och lyhördhet när man jobbar med dementa. Biljana tror inte att det är tidsbrist som är det största problemet när det inte fungerar, utan brist på kunskap.
– Om jag visar med kroppen att jag är lugn så kan det förändra hela dagen för den demenssjuke. Kroppsspråket säger mer än ord.

I höstas jobbade Biljana dels som undersköterska på boendet och dels som Silviasyster på olika avdelningar i kommunen. I vården kunde hon tillämpa sina nya kunskaper och jobbade på ett annat sätt än tidigare.
– Jag kunde förklara varför Asta alltid är orolig på eftermiddagen. Förut tog man på sig skuld och undrade vad man gjort för fel när någon var arg.
Som Silviasyster har Biljana fått högre lön och bara det att ha fått gå utbildningen har gett bekräftelse från arbetsgivaren.

ID: Biljana Sinickovic

Biljana SinickovicSilviasyster, specialisering i demensvård för undersköterskor.

Ålder:
38 år.
Yrke:
Silviasyster i Lidingö stad.
Bor:
Lidingö.
Skola: Sophiahemmets högskola.
Antagningskrav:
Undersköterska eller motsvarande kompetens.
Leder till:
Diplomerad Silviasyster.
Längd: 2 år.
Studietakt: Halvfart på distans.