I nattpatrullen blir det hela tiden mer att göra, berättar Birgitta Berglund. Problemet är att de gamla som bor hemma behöver allt mer vård.
– 1969 när jag började var de inte så dåliga ens på boenden, säger Birgitta Berglund.
Nattpatrullen åker både på planerade hembesök och på larm. 28 besök på en natt är inte ovanligt, och då är det också långt att köra mellan varje.

Birgitta Berglund vill ha en plan för arbetet i nattpatrullen, där det står vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras.
Hon tycker också att det behövs tillgång till en sjuksköterska, som kan komma ut till de gamla och bedöma om de är så dåliga att de behöver komma till sjukhus. Nu får de ha telefonkontakt med en sjuksköterska i Luleå, och det känns inte helt säkert, tycker Birgitta Berglund.
– Barn, äldre och sjuka måste prioriteras. I spartider orkar folk inte till slut, säger Birgitta Berglund.
I veckan ska hon ha ett möte med arbetsgivaren, där hon hoppas att problemen ska kunna lösas.

På äldreboendet Ugglan har 3,36 årsarbetare dragits in sedan i våras, skriver Piteå-Tidningen. Det har enligt personalen bland annat lett till mer helgarbete, fler delade turer och kortare raster.
Det är svårt att få ihop ett fungerande schema, och personalen tvingas sitta med schemaläggning på sin lediga tid.
De anställda känner sig också pressade av att de inte hinner ordna fler aktiviteter för de gamla, något som anhöriga har önskat. ”Vi måste prioritera att alla först är hela, rena och mätta”, skriver personalen i ett brev till kommunledningen.

Både situationen vid Nattpatrullen och äldreboendet Ugglan har anmälts enligt paragraf 6.6a i arbetsmiljölagen. En sådan anmälan är arbetsgivaren skyldig enligt lag att komma med svar på.