Rose-Marie Berghänel
Rose-Marie Berghänel

Barnsköterskor arbetar med omvårdnad av sjuka och för tidigt födda barn. Det är en yrkesgrupp som har minskat mycket på senare år, deras uppgifter har ofta tagits över av undersköterskor eller sjuksköterskor.
Barnsköterskor har en unik kompetens som verkligen behövs i sjukvården, tycker de sju kvinnorna i Barnsköterskeföreningens styrelse.

Men de tycker att de behöver träffas mer. Synas mer.  Lära sig mer, både av utomstående och av varandra. Och det är därför föreningen nu finns.
– Det finns en otrolig kompetens, en tyst kunskap. Men många barnsköterskor börjar bli gamla. Det är viktigt att nya får ta del av den kunskap som finns, säger Ellinor Rydman, vice ordförande från Växjö.
Planen är att ha två utbildningsdagar varje år, i samband med årsmötet på våren.
Utbildningarna ska göras så attraktiva att arbetsgivarna ska vilja stå för resan och arbetstiden.

Arbetsgivarna har hittills varit positiva och förstår att de kan ha nytta av föreningen. Yrkesföreningar är inget nytt för landstingen, både barnläkarna och barnsjuksköterskorna har föreningar.
Men de åtta kvinnorna i styrelsen är ändå där på olika villkor. Några får delta på arbetstid, men inte alla.

På de första mötena har föreningen diskuterat vilka föreläsningar som kan vara intressanta. Smärtlindring, ny teknik i neonatalvården, palliativ vård och hemsjukvård är några områden som nämns. De vill också lära mer om hur man bemöter de sjuka barnens familjer, som ibland kommer från andra kulturer och inte vet hur den svenska sjukvården fungerar.

Utbildning och kompetensutveckling är områden som Kommunals branschråd jobbar med. Men barnsköterskorna tycker inte att branschrådens arbete har gett tillräckligt mycket för deras yrke. Den nya barnsköterskeföreningen är helt fackligt och politiskt obunden.
Bland de viktigaste är nu att starta en hemsida, så att intresserade kan hitta föreningen. Någon sorts chattforum vill de gärna ha också.
– Det är viktigt att ha ett nätverk, att snabbt kunna få svar i olika frågor, säger Viola Nilsson från Gällivare, sekreterare i föreningen.
Hittills har föreningen 77 betalande medlemmar. Men styrelsen tror att intresset är mycket större än så, det visar en enkät som de gjorde innan föreningen startades.

Barnsköterskeföreningen har ingen hemsida ännu. Intresserade kan mejla ordförande Inger Holm, i.ho@telia.com.