Kan man ta Omega-3 i stället för SSRI-preparat vid depression?
– Det finns en studie där man jämfört det. Effekten är ungefär densamma, men blir lite bättre av kombinationen. Jag tror på det om fler studier upprepar samma resultat. Men man ska inte tro att det gäller för alla preparat. Om det kan ersätta KBT kommer man inte kunna studera. Är man nedstämd eller tar läkemedel ska man diskutera medicinering eller komplettering med sin läkare.

Varför är Omega-3 så bra?
– Det beror på att Omega-3 finns i så många processer och påverkar varje cell. Omega-3 har visat sig vara bra mot hjärt- och kärlsjukdom och reumatism. Och jag gissar att det snart finns bra data för att visa att det är bra vid lätt depression eller allmän nedstämdhet.

Finns det biverkningar?
– Man kan rapa fisk beroende på hur mycket man äter, man kan få orolig mage och diarré. Det kan finnas ökad blödningsrisk, men det är dåligt utrett. Att man överdoserar är ingen större risk, familjen kommer att säga ifrån.