Chefen sa att hon var en dålig pedagog och hade skadat skolans goda rykte, berättar signaturen Susanne.

Så här löd brevet KA fick:
”Och vad hade du tänkt när du skrev det här?”
På bordet låg en elevs kontaktbok uppslagen. Chefen pek­ade på den och talade om för mig att jag är en dålig pedagog som skadat skolans goda rykte.
Jag kände mig tillintetgjord.
Allt hände efter att en elev skrik­it mycket trots att han blivit tillsagd. På träningssärskolan där jag är assistent skrev jag en rad i kontaktboken och bad föräldrarna prata med honom. En kollega och klassläraren invände inte.
Nästa dag blev jag inkallad till chefen och klassläraren. Chefen ansåg att lite skrik måste man stå ut med. Jag försökte argumentera sakligt, men tyckte att stämningen i rummet var obehaglig och sa det.
Allt slutade med att klasslär­aren tog tillbaka det jag skrivit. Det känns som om min auktoritet togs ifrån mig.
På min förra arbetsplats kunde vi skriva allt i kontaktböckerna. Här har ingen har gått igenom rutinerna. Hur ska jag ta upp händelsen på utvecklingssamtalet?”
Susanne


Expert Ewa Östlund-Henschen
Ewa Östlund-Henschen, ombudsman, Kommunal.

”Be att få ett möte”

”Ta inte upp det här på utvecklingssamtalet, det är till för att prata om din utveckling. Be att få ett möte före utvecklingssamtalet. För att förbereda chefen kan du säga ”att jag tycker att det här är svårt att ta upp, men jag behöver prata med dig”. Ta kontakt med det lokala facket, berätta om din situation.
Beskriv för chefen hur du upplevde händelsen, säg att du inte förstår agerandet, fråga om förtroendet för dig påverkats.
Fråga om du har gjort fel. Förklara för chefen hur det här påverkar dig.
Arbetsgivaren ska göra klart vilka rutiner som gäller, chefen borde ta upp brister. Om det blev fel borde du fått beskriva vad som hänt och reda upp det.
För att reda ut det här är det viktigt att båda når varandra. Det är något som man kan välja. Man kan tro att någon vill en illa, eller tänka det behöver inte vara så.
Om man väljer att ta upp en sådan här händelse igen så gör man det för att komma vidare. Fråga dig hur viktigt det är för dig. För det mesta försvinner problemen när de kommer fram i ljuset, men utgången av samtalet går inte att veta. Når man inte varandra, kan det vara bättre att byta jobb.”

Anders Engquist
Anders Engquist, leg psykolog, författare till flera böcker om kommunikation och ledare för kurser om utvecklingssamtal.

”Beskriv vad du gjort”

”Det är bra om du någon dag före utvecklingssamtalet försäkrar dig om att du kan ta upp den här händelsen. Om inte, be om ett samtal där du kan göra det.
I samtalet är det bra om du tar initiativ, börja med att ta upp dina observationer från händelsen. Beskriv vad du gjort, vad de har gjort och vad de har sagt.
Var konkret. Undvik att värdera, ge inte omdömen. Försök att prata utifrån vad du tänker, inte känner. Undvik att förklara eller försvara dig.
Beskriv din uppfattning om vad som har varit, att du blir förvirrad, att det inte blir bra och säg att du vill klara ut rutinerna.
Lyssna på chefens synpunkter med öppet sinne. Bedöm de synpunkter du får, inte som rätt eller fel utan om de stämmer med din egen bild av händelsen.
Försök säga att du inte vet om policyn är tillräckligt bra och att du vill göra klart vad som gäller så att rutinerna blir vettiga.
Ta kontrollen över din del av samtalet, försök avstå från att visa känslorna.”