Här kommer att finnas möjligheter till forskning, utbildning och träning i syfte att förbättra villkoren för kvinnor, med sär­skild fokus på damfotboll. Den norska genusforskaren Jorid Hovden kallar projektet ”ett otroligt viktigt idrottspolitiskt experiment”.
Anläggningen ska stå klar 2012.