JOBBSKOLA. Alexandra Göransson, till höger, utbildar sig till undersköterska på sin egen arbetplats, vid hemtjänsten, i Malmö. Hennes handledare Carina Gustafsson övervakar skolarbetet.

– Det är ett roligt sätt att studera på. Vi sitter inte bara i skolan. Vi har ett helt arbetslag att lära av, säger Alexandra Göransson när KA besöker hennes arbetsplats Monbijougatans hemtjänst.

Kommunen i Malmö har bestämt att all tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg ska ha lägst utbildning motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram.
Trots det finns det cirka 900 anställda som saknar den behörigheten. Som en del i strävan att höja utbildningsnivån pågår nu projektet ”Lära på arbetsplatsen”.
– Jag har gått lite mindre än hälften av utbildningen. Den startade i mars och vi är färdiga i mars. Det har gett jättemycket, säger Alexandra Göransson.

Lära på arbetsplatsen bygger på att personal som har undersköterskeutbildning har utbildats till pedagogiska handledare och tillsammans med lärare från omvårdnadsprogrammet genomförs utbildningen till största delen på arbetsplatserna. De studerande ska ha erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och vara anställda av kommunen.
– Innan det här hade jag jobbat i fyra och ett halvt år. Så vi är inte helt gröna. Vi har vissa förkunskaper, säger Alexandra Göransson.
En och en halv dag per vecka avsätts för studierna på betald arbetstid.
 En av dagarna är lärarledd undervisning och den andra är till för självstudier.
– Det är skönt att slippa ta studielån. Det är även nyttigt för lärarna att prata med de som är ute och arbetar för att få exempel från verkligheten och inte bara från det som står i böckerna, säger Alexandra Göransson.

Carina Gustafsson arbetar också på Monbijougatans hemtjänst och är Alexandra Göranssons handledare. Hon har inför det gått en handledarutbildning på Högskolan. Handledarna har även fått vara delaktiga i utformandet av en studieplan för undersköterskeutbildningen. Carina Gustafsson är nöjd med projektet.
– Det ger en helhet av yrket. Det är inte bara att sitta i skolbänken. Det är både praktik och teori, säger hon.
 Som ett första steg utbildar ”Lära på arbetsplatsen”  22 stycken vårdbiträden till att bli undersköterskor. Urvalet av pedagogiska handledare genomfördes av arbetsledare efter överläggning mellan kommunen och Kommunal.
– Först har jag frågat vilka som var intresserade. Sedan har jag valt utifrån engagemang och lämplighet, säger Pia Svensson som är chef på Monbijougatan.
”Lära på arbetsplatsen” genomförs i samarbete med Kommunal. Ewa Glimhed är ordförande i Kommunal sektion 4.
Hon säger att facket har fått ett stort inflytande och är positiv till utbildningen.
– Den här utbildningsmodellen skulle kunna lyftas över till andra yrken som barnskötare eller till kompetensutveckling för städerskor. När våra medlemmar blir medvetna om vad de kan, blir de starkare som kollektiv även i ett fackligt perspektiv. Då kan de lyckas förändra sina arbetsplatser och påverka anställningsvilkor och andra frågor, säger hon.

3 TYCKER
Vad tycker du om lärande på arbetsplatsen?

Shamis Hersi, undersköterska
– Det är bra att de ska bli undersköterskor och får utbildning. Jag är själv undersköterska.

Katarina Karlsson, undersköterska och handledare
– Jag är också handledare. Det är lärorikt och jag får en uppfräschning av kunskaperna. Det är en bra satsning på hemtjänsten att det blir utbildad personal.

Branca Hansson, undersköterska
– Det är jättebra att våra kollegor ska bli uskor. Bra att vi går igenom allting och upprepar det vi läste en gång innan.

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplatsen är ett pilotprojekt för att höja utbildningsnivån inom vård och omsorg i Malmö kommun.
Det startade 2008 med 22 tillsvidareanställda vårdbiträden.
Dessa blir färdiga med utbildningen våren 2009.
Projektet styrs av representanter från arbetsgivaren, Kommunal, Malmö högskola, Rönnens gymnasium och Valideringscentrum.
För mer information: ring Malmö kommun: 040-34 10 00.