Attendo var endast 150 000 kronor billigare än kooperativet.
Var den summan avgörande?
– Det finns regelverk som styr upphandlingen. Vi hade inga skäl att avslå Attendo som sannolikt skulle överklagat, och då hade det blivit dyrare än 150 000 kronor. Anbudet var på drygt nio miljoner kronor.
Vad har du för erfarenheter av kooperativet?
– Jag har varit jättepositiv till det och vi har på alla sätt stöttat det. Felet som kommunen och kooperativet gjorde var att ingen av oss räknade med någon konkurrens från något håll. Med facit i hand skulle kanske kooperativets anbud förpackats lite annorlunda.
Kooperativets anbud var fyra sidor, medan Attendos anbud var på 20 sidor plus 10 bilagor. Påverkade det valet av Attendo?
– Kooperativet hade redan toppvärdering när det gäller kvalité och vad de har levererat. Vi har anlitat det i två omgångar, så sidantalet påverkade inte valet.
Vad händer nu? Kan kooperativet fortsätta leverera mat?
– Vi ska se om det finns möjligheter att fortsätta.
– Annars blir det som förr, matlådor kommer från vårt centralkök med postbilen till dem som får hemtjänst.
Vad betyder lagen om valfrihet, LOV, som börjat gälla över hela landet sedan första januari?
– Med lagen som stöd hade vi aldrig hamnat i den situationen som vi fick i Åmsele. Pensionärerna skulle ha gjort valet och då är det ingen tvekan om vilket val de hade gjort, det vill säga kooperativet.