3 mars 1940 utsattes tidningen Norrskensflamman för ett sprängattentat. Fem människor dog, varav två barn. Om den här händelsen har Ann-Marie Ljungberg skrivit en roman, berättad från en av attentatsmännens perspektiv.

Ann-Marie Ljungberg har ett vackert språk, och hon skildrar krigstidens Luleå mycket stämningsfullt. Men det hade blivit intressantare om frigjort sig från rättegångsprotokollen och tillåtit sig att fantisera mer kring huvudpersonens motiv och drivkrafter.