I mitten av 1990-talet, när arbetslösheten var hög, skapade Kommunal och Föreningssparbanken Medlemslån för medlemmar som ville starta eget. Personal som bildade kooperativ eller personalägda företag fick hjälp med försäkrings- och pensionslösningar.
– Sen avtog intresset, men vi kanske är på väg in i en tid då det blir aktuellt igen, säger Lars-Åke Almqvist.
Men det är inte riskfritt att bli egenföretagare.
– Det är en sak att vara duktig i yrket, en helt annan sak att driva ett företag. Man måste ha viljan och en stark drivkraft för att lyckas.

Anne-Maria Carlsgård arbetar med pensioner på Kommunals förbundskontor.
Hon betonar att det är väldigt viktigt att man betalar in skatt och sociala avgifter som egen företagare, så att man inte står utan skydd om man blir sjuk eller skadar sig i jobbet.
Ett annat råd är att skaffa egen pensionsförsäkring.
Det finns ett visst efterskydd i försäkringarna för den som varit anställd, beroende på vilket avtal man arbetat under. Den sektion man tillhört kan berätta mer om det.