Sommarjobb på Gotland

Kräv skriftligt anställningsbevis. I beviset ska stå när anställningen börjar och slutar, sysselsättningsgrad, arbetsuppgifter och lön.
Arbetsgivaren är skyldig enligt Lagen om anställningsskydd, paragraf 6c, att inom en månad skriftligen lämna sådan information.
Om anställningen är kortare än en månad är inte arbetsgivaren skyldig att lämna sådan information skriftligt.

Kontrollera att du är försäkrad på arbetet. Finns det kollektivavtal har du nödvändiga försäkringar. Saknas kollektivavtal kan du vara utan försäkring om du råkar ut för olycksfall eller skada.
Även om du eller din familj har en egen olycksfallsförsäkring är det inte säkert att den gäller under arbetstid.

Ta reda på vilka arbetsuppgifter
och vilka arbetstider som är tillåtna för ungdomar i din ålder. Bryter du mot dessa regler är det risk för att försäkringar inte gäller vid skada eller olycksfall.
Det finns till exempel arbetsuppgifter som är helt förbjudna för minderåriga som inte har fyllt 18 år.
Det gäller bland annat inom vård, jordbruk, djurskötsel, tivoliverksamhet och kollektivtrafik:
– Arbete på intensivvårdsavdelning, infektionsavdelning, akutmottagning, avdelning för psykiatrisk vård, dialysarbete och toxikomanvård.
– Omhändertagande och transport av avlidna.
– Arbete med riskavfall,
– Hemtjänst och hemsjukvård hos vårdtagare med psykisk ohälsa eller missbruksproblem,
– Arbete med traktorer, motorredskap och fordon för jord– eller skogsbruk.
– Arbete med djur som kan antas vara farliga.
– Arbete vid lyftandordningar som drivs av maskiner, linbanor och transportörer. Det gäller till exempel karusell på nöjesfält.
– Arbete vid järnväg eller annan spårbana.
– Arbete med risk för ras, våld och farliga ämnen.
– Ansvar för en kassa eller andra pengar på arbetsplatsen.
Det finns flera undantag från dessa förbud, exempelvis om den minderårige har rätt utbildning, har fått instruktioner eller har tillsyn av en vuxen eller har läkarintyg.
Vill du veta mer så titta i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:1 – läs PDF här.

Du som är mellan 13 och 14 år får arbeta högst sju timmar per dag eller 35 timmar i veckan. Är du mellan 15 och 16 år får du arbeta högst åtta timmar per dag eller 40 timmar per vecka.
Det är inte tillåtet för dig mellan 13 och 17 år att arbeta efter 22.00 på kvällen och före 06.00 på morgonen.
Andra regler som är viktiga att följa gäller arbetarskydd, säkerhetsutrustning och skyddskläder. Information om dessa regler ska finnas på arbetsplatsen.

Arbeta inte svart. Då står du utan skydd eller rättigheter om något händer. Du tjänar dessutom ekonomiskt på att arbeta lagligt.
Rätten att gå med i a–kassa och få ersättning från den beror på hur många dagar du kan visa att du har arbetat. Storleken på ersättningen från a–kassa och din sjukpenning beror på den inkomst du kan visa att du har haft. Din framtida pension påverkas också av den inkomst du kan redovisa.
Kräv en skriftlig lönespecifikation varje gång du får lön. Då kan du kontrollera att du har fått rätt lön för det antal timmar du har arbetat. Du kan också se att inga felaktiga avdrag har gjorts.
Med en skriftlig lönespecifikation kan du förhindra att din lön utbetalas svart eftersom du kan använda den som underlag i dina kontakter med skatteverket.
Kolla att du inte får mindre än avtalets minimilön. Det är den lön som arbetsgivaren är skyldig att minst betala enligt avtal, den kan vara olika beroende på ålder och utbildning.
I Kommunals avtal finns inga minimilöner på grund av ålder. Undantaget är avtal för stall, jordbruk, städning, restaurang, hushållsnära tjänster och kommunala bolag. I dessa avtal finns olika minimilön för den som har fyllt 16, 17, 18 eller 19 år.

För feiriearbete i kommuner, landsting och inom kyrkan rekommenderar Kommunal att 16–17–åringar ska ha minst 63 kronor i timmen och att 18–åringar får minst 75 kronor i timmen.
Kontakta facket om du vill veta vilken lön som ska gälla för dig. Arbetsgivaren är bara skyldig att betala lön enligt avtal om han har kollektivavtal. Annars har han rätt att betala dig så lite som det bara är möjligt.  

Kolla att du har fått rätt anställningsform. Enligt lagen om anställningsskydd finns antingen fast anställning, vikariat, säsongs– eller provanställning och möjlighet att tillfälligt anställa någon som fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit allmänt visstidsanställd eller vikarie mer än två år övergår anställningen till en fast tjänst.
Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal komma överens om andra regler för de tillfälliga anställningarna. Kolla med facket vad som gäller.

Begär jämkning hos skatteverket. Arbetar du bara några månader under sommaren behöver du då inte betala lika mycket i skatt jämfört med om du arbetar under hela året. Tjänar du högst 17 399 kronor, inklusive semesterersättning, eventuell kostförmån och barnpension under 2008 behöver du inte betala skatt alls.
Kontrollera att du får 12,8 procents semesterersättning på lönen. Du har rätt till denna ersättning varje gång du får lön, utöver den avtalade lönen, eller som ett engångsbelopp när du slutar.

Begär arbetsgivarintyg när du slutar din anställning. Intyget ska beskriva dina arbetsuppgifter och arbetsgivarens omdöme om dig. Du kan ha nytta av det när du söker nya jobb i framtiden.

Kolla om du har rätt att bli medlem i facket eller a–kassan. Villkoren för medlemskap varierar mellan fackförbunden.
Kommunal har inget krav på åldersgräns eller hur länge du jobbar. Enda kravet är att du är anställd inom förbundets verksamhetsområde. Alternativt kan du vara studerandemedlem under den tid du studerar.
Vill du veta villkoren för medlemskap så kontakta Kommunal eller det fackförbund du är intresserad av.

Kravet för medlemskap i a–kassan är strängare. Det regleras i lagen om arbetslöshetskassor.
Medlem kan den bli som har arbetat minst 17 timmar i veckan i fyra veckor av en femveckorsperiod och som fortfarande arbetar när ansökan görs. Den som varit medlem i a-kassan i ett år och klarar kraven har rätt till inkomstbaserad ersättning.
Om du har varit medlem kortare tid än ett år eller inte uppfyller kraven för inkomstbaserad ersättning kan du få grundbelopp på högst 320 kronor per dag. Det kan utbetalas av a-kassan om du är medlem eller av den statliga Alfa-kassan om du inte är medlem i någon a-kassa. Kravet för att få grundbelopp är att den arbetslöse har fyllt 20 år.

Bra länkar på nätet

Kommunals rekommendation för vad feriearbetande ungdomar ska tjäna finns på www.kommunal.se/UNG.
LO har en hemsida för ungdomar, www.lo.se/ung.
Skatteverkets information om skatteregler för sommar– och extrajobb finns på www.skatteverket.se.
Arbetsförmedlingen når duwww.ams.se och arbetsmiljöverket på www.av.se.

Du kan också ringa LO:s hjälptelefon 020–56 00 30. Den är öppen året runt men har förstärkt bemanning under hela sommaren.