TCO har tagit fram ett index som visar hur många pappor som är lediga och hur många dagar de är lediga.
När papporna tar ut lika mycket ledighet som mammorna blir indexet 100. Sedan 1999 har riksindexet ökat från 16,7 till 36,6 för ifjol.

Pappornas topplista
 1    VÄSTERBOTTENS LÄN – 43,8
 2    UPPSALA LÄN – 42,5
 3    JÄMTLANDS LÄN – 42,5
 4    GOTLANDS LÄN – 41,9
 5    VÄSTERNORRLANDS LÄN – 39,3
 6    DALARNAS LÄN – 38,7
 7    BLEKINGE LÄN – 38,2
 8    ÖREBRO LÄN – 38,1
 9    SÖDERMANLANDS LÄN – 36,8
 10  NORRBOTTENS LÄN – 36,8