Långvarig fysisk träning har visat sig hålla blodtrycket i schack lika effektivt som mediciner, enligt en tysk studie. Förklaringen är att hjärtmuskeln, liksom övriga muskler, fungerar bäst när den tränas regelbundet.
Löpning och andra konditionsidrotter höjer kroppens syreupptagningsförmåga vilket i sin tur leder till att blodet får en bättre cirkulationsförmåga.
Regelbunden fysisk aktivitet halverar risken för kranskärlssjukdomar och sänker dessutom blodtrycket och kolesterolnivåerna. Sjukperioderna minskar eftersom löpning i kombination med ett balanserat kostintag stärker immunförsvaret.