Många som slutar röka tar till snus i stället. Cirka 10 procent av Sveriges befolkning snusar, 26 procent av dem hade  rökt tidigare.
Trots det visar en nyligen presenterad vetenskaplig EU-rapport att det inte finns några bevis för att rökning och snusning skulle ha samband. Däremot snusar svenska folket mer och mer. 2005 gick det åt 210 miljoner dosor mot 127 miljoner dosor 1994.