Varför vill du privatisera delar av den kommunala verksamheten här i Uddevalla?
– Jag kom in i fullmäktige 1998 som gruppledare för kristdemokraterna. När man är ny i politiken tar man till sig massa information och Mauricio Rojas gav ut en bok om kundval. Och det var liksom bara ”wow!” för jag har alltid trott på individens valfrihet. Sen bildade jag Udde­vallapartiet och en av de frågorna vi gick till val på var införandet av kundval. En kundvalsmodell förutsätter att kommunen bara är en av många utförare.

Hans Jonasson
Udde­valla­partiets Hans Jonasson är mannen bakom
privatiseringsvågen.

Ser du några nackdelar med privatiseringar?
– Ja, med upphandlingar som bara fokuserar på pris riskerar du att komma till en punkt där du har pressat priset för lågt. Och då hamnar man i vård­skandaler och så vidare
Är det den största risken, att man pressar priset för långt?
– Ja, pressar du priset för långt så kommer det gå ut över kvaliten och det är därför jag tycker kundvalsmodellen är så lockande. På hemtjänst och förskola har man ingen prispress, utan där sätter man ett pris som är lika för alla och så konkurrerar man om kvalitet. Och det tycker jag är den bästa modellen.
Ni vill också konkurrensutsätta räddningstjänsten?
– Det vi gör med räddningstjänsten är att vi tittar på den just nu, vi har inte alls kommit fram till något beslut. Vi tittar på om vi ska vända oss till regeringen och be att få göra detta. I Danmark är en stor andel av räddningstjänsten i privat regi, det finns olika utövare. Och kår­anda, ingen konkurrens, inpinkade revir: det lägger sällan grunden för en optimalt effektiv verksamhet. Jag tror faktiskt det skulle vara bra för Sverige att få in lite andra alternativ här.
Vad säger du om åsikten att företag bör hålla sig undan räddningstjänsten för där ska det inte handla om pengar?
– Jag tycker inte heller det ska handla om pengar, det ska handla om kvalitet. Och kan vi upphandla räddningstjänsten genom att säga: det kostar 30 miljoner idag, då säger vi att det ska den göra nästa år också. Och är det nånstans jag tror man kan effektivisera så är det inom räddningstjänsten. Går Falck in så kan de utnyttja personalen mer på ett annat sätt. Räddningstjänsten i Danmark är 30 procent billigare och det brinner inte mer där.
Finns det nån gräns för vad som kan konkurrensutsättas?
– Ja, myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner.
Om en stor del av verksamheten blir privat finns det några risker för minskad offentlighetsprincip och meddelarfrihet?
– Ja, meddelarfriheten är oerhört viktig, och det tycker jag är en problematisk fråga som behöver lösas. Jag tycker meddelarfriheten ska råda i offentligt finansierad verksamhet. Det ska regleras i lag.
Men om lagen inte finns, är du då beredd att försöka få in det i upphandlingsvillkoren?
– Ja, det är jag. Jag har ingenting alls emot att det finns med i upphandlingen.
En del tycker det är principiellt fel att privata företag går in och tjänar pengar på skattemedel. Vad säger du?
– Det offentliga köper för 400 miljarder idag. Vilka köper vi av? Vi köper av den privata marknaden. Och alla som jobbar i offentlig sektor tjänar ju pengar på skattepengar. Jag har hittills aldrig träffat nån lärare eller undersköterska som går till jobbet utan att ta betalt.
Innebär kundvalsmodellen att kommunalare ska vara oroliga för sina jobb? Om man jobbar på en hemtjänstverksamhet som ingen väljer?
– Då blir man uppsagd, alltså behöver man göra ett bättre jobb. Fördelen om man jobbar på ett mindre företag är att man då har stor möjlighet att påverka själv.