Marita UlvskogSocialdemokratiska politiker landet runt gjorde denna måndag över 60 arbetsplatsbesök på kommunalarnas arbetsplatser.
Vad gör en sådan insats för nytta?
– Det är klart att det spelar roll. Vi är ju ständigt ute på arbetsplatser i offentlig sektor, men det är bra att det finns ett jämförelsedatum, en dag då många var ute och såg hur det är. Politikerna fattar ju beslut om hur resurser ska tillföras, för att villkoren för dem som jobbar där ska vara så bra som möjligt.

Du var på Beroendeakuten Stockholm. Var det en mönsterarbetsplats?
– Det finns de arbetsplatser som är bra idag, men väldigt många är inte det. Målet med samarbetet* är fler mönsterarbetsplatser, men det är en lång väg att gå. Det handlar om inflytande över organisationen, chefernas mandat, rätt till heltid, möjlighet till utbildning. Det vilar ett stort ansvar på de offentliga arbetsgivarna.

Vad betyder det då att fler arbetsplatser privatiseras?
– Nu ser det rätt illavarslande ut. Man riskerar att få in mer konkurrens och press på personalen, och dit vill vi ju inte.

Vad var största problemet på arbetsplatsen du var på?
– Största problemet för dem var tillgängligheten till droger i samhället, och ett samhällsklimat som delar folk i vinnare och förlorare.

Vad var det bästa på arbetsplatsen?
– Det bästa vara att oavsett vilken personalgrupp de tillhörde var de oerhört engagerade i samhällsdebatten. Det var spännande att resonera med dem. De brann.

Fotnot: Mönsterarbetsplatsen är ett samarbete mellan Kommunal och socialdemokraterna, för bättre arbetsvillkor.