– Visst kan kriterierna för närvaro tyckas tuffa, men eftersom ingen av personalen har protesterat så anser jag att de godtagit systemet, säger Anette Liljenfors, vårdbiträde och arbetsplatsombud.
Tallgården i skånska Dösjebro har gamla anor. Äldreboendet byggdes 1929 för att bönderna i trakten skulle ha någonstans att bo när de blev gamla.
Men innanför de gamla väggarna pågår något nytt. Sedan förra året drivs Tallgården som intraprenad, den drivs som ett företag fast inom kommunen. Och i januari infördes ytterligare en nymodighet – ett bonussystem för personalen.

Tallgården
VÄLKOMNAR BONUS. – Ställer personalen sig bakom bonussystemet ställer jag mig som fackrepresentant inte emot, säger vårdbiträdet på Tallgården i skånska Dösjebro, Anette Liljenfors. Här diskuterar hon med kollegan Ann-Britt Österlund. Kommunal och arbetsgivaren har inte förhandlat färdigt om systemet. FOTO: ANDRÉ DE LOISTED

Bonusen betalas ut om äldreboendet går med vinst. Den ska då fördelas till personalen utifrån närvaro Kriterierna har arbetats fram i en arbetsgrupp och personalen har varit med och godkänt dem.
Men systemet är inte helt okontroversiellt. Att bonusen är en känslig fråga står klart när KA är på besök. Personalen vill prata om fördelarna med intraprenaden och helst inte om den eventuella bonusen. Uppmärksamheten efter att lokaltidningen skrivit att personalen kan få upp till 10 000 kronor i bonus har gett en del gliringar i byn.
– Vi upplever det som att vi blivit feltolkade och missförstådda. Vi får ju inte mer pengar för att driva Tallgården nu än tidigare, säger Anette Liljenfors.

Max fem sjukdagar eller fem dagars vård av sjukt barn är vad som gäller för maximal bonus. Plus heltidsanställning. Det är den totala närvaron som räknas.
Bonussystemet är inte färdigförhandlat mellan arbetsgivaren och Kommunal. Jimmy Runesson, som är huvudskyddsombud för Kommunal i Kävlinge, förstår att personalen är positiv till en bonus eftersom det blir en möjlighet att få upp lönen. Men han ser samtidigt flera fällor med systemet.
– Det ställer sjuka mot friska och dem med barn mot dem utan barn. Har man en legitimerad orsak att vara borta tycker jag inte att man ska få mindre. Jag kan förstå att personalen ser det som en möjlighet, men det handlar från början om att de har för låga löner. Om man då får en sådan här grej av politikerna är det klart att man hoppar på det och vill ha det, säger Jimmy Runesson.
Han tycker att det hade varit bättre om personalen fått ett fast lönepåslag under projekttiden. En variant som hade varit pensionsgrundande. En av dem i personalgruppen som är mer utsatt för risken att få mindre bonus än många andra är vårdbiträdet Pia Sandberg, eftersom hon har barn. Just nu är hon också sjukskriven i en femveckorsperiod på grund av att hon skadat benet. Något som ger henne mindre närvaro när den ska räknas samman vid årets slut.
Men hon tycker inte att det känns orättvist:
– Jag har funderat mycket på det, men just nu tillför jag ju inget på jobbet. Och jag blir inte utesluten från bonusen, jag får bara mindre. Jag har inget att förlora på systemet även om det kanske verkar lite märkligt utifrån. Jag kan ju aldrig få lägre lön än vad jag har idag, jag kan bara få mer.

Att prata om hur arbetet förändrats sedan äldreboendet övergick i intraprenad gör alla mer avslappnade. Egentligen är arbetsuppgifterna desamma, men alla nämner att jobbet har blivit tydligare. Att de känner sig mer delaktiga i besluten. En viktig del i det är att alla anställda har ett område som de ansvarar för, vad gäller planering och budget, på egen hand eller tillsammans med en kollega.
Det handlar bland annat om schemaläggning, ringa in vikarier, aktiviteter för pensionärerna, förrådet och vaktmästeri. Vårdbiträdet Anette Liljenfors beskriver projektet intraprenad som en ”nytändning”. Projektet på Tallgården pågår till och med december 2008.

Intraprenadprojektet

Intraprenad innebär att en verksamhet drivs under företagsliknande former inom den offentliga verksamheten.
Projektet Tallgården startade som intraprenad 2006.
Tallgården har 22 anställda, av dem arbetar tre personer heltid resten deltid.

Så här fungerar bonussystemet

Den 1 januari 2007 startade försöket.
Projektet pågår till och med december 2008.
Taket för bonusen är 10 000 kronor per vårdpersonal och bonusår.
Bonusen grundas på närvarotid, och ger mer till heltidsanställda.
För maximal bonus ska man ej ha fler än fem sjukdagar, fler än fem dagars vård av sjukt barn, fler semesterdagar än årets avtalsenliga semester, fler än fem kompdagar eller ta tjänstledigt.
Bonus delas ut om målen uppfylls, vilka handlar om kvalitet, ekonomi och personal.
Om det blir vinst ska högst hälften delas ut till personalen, resten till gemensamma aktiviteter.