Scenen utspelar på Dagcenter i Borgholm på Öland. Monica Olsson visar oss vad hennes uppdrag som IT-ombud kan bestå av. För Joakim ”Jocke” Sjögren, en av tolv som är och arbetar på Dagcentret, är stunderna med Monica ofta de bästa.
–Har du tid att vara hos mig hela tiden? frågar han.
Hon hjälper Jocke till ett av sina favoritdataspel, spelet där man ska äta kebab.

IT-ombud
SAMVARO VID DATORN. Monica Olsson ser sig inte bara som en resurs i sin roll som IT-ombud. ”Det är den sociala biten också, ibland kanske vi bara snackar”, berättar hon om stunderna framför datorn tillsammans med Jocke och de andra på Dagcentret i Borgholm. I bakgrunden står Borgholms andra IT-ombud, Ingrid Ivarsson. FOTO: PAUL MADEJ

Monica Olsson har jobbat här sen stället byggdes 1974, som vårdarinna. Sen några år tillbaka har hennes arbetsuppgifter bytt  karaktär helt och hållet. En dag för henne, numer, innebär att sitta vid  datorn och hjälpa Jocke och de andra vid Dagcentret att hitta rätt på Internet.
–När alla förberedelser är gjorda är min roll ganska passiv. Men mycket kan gå fel med datorer, säger hon.
Hon fick plats på den första kursen för IT-ombud i handikappomsorg i Kalmar län 2004.
Varför behövs IT-ombud?
–Därför att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter som alla andra, säger Ingrid Ivarsson, som är Ölands andra IT-ombud och jobbar på ett gruppboende.
Åsa Petersson, projektledare, berättar att projektet föddes som
en fortsättning på de så kallade läsombudsprojekten. I dag finns
det 4 500 läsombud över hela landet som hjälper funktionshindrade
att läsa tidningar till exempel.
Åsa Petersson ser samma behov av IT-ombud, ute i kommunerna. Det ligger i tiden, konstaterar hon.
–IT-ombudens uppgift är att arbeta för att öka tillgängligheten
till Internet för personer med funktionshinder.
Detta är jätteviktigt för att minska den digitala klyftan. Internet får allt större betydelse för människor i dag.
Sen i höstas jobbar hon med att dra i gång en distansutbildning. Och kanske ännu viktigare, en cirkelledarutbildning, som gör att fler än hon själv kan leda IT-ombudsutbildningar. En första sådan är planerad till i början av mars.

Tillbaka till Jocke på Dagcentret. Monica har hjälpt honom att göra en egen startsida, med favoritlänkar och favoritspel, i form av bilder och symboler.
Och han klickar sig ganska obehindrat fram till det han vill, mest är det spel som gäller.
–För de som kommer hit till Dagcentret är det kul att få en fin bild med sig, utskriven från datorn. De kan skriva ut matrecept till exempel. För dem kan en inplastad bild av Robert Wells vara skithäftigt. Än så länge är det inte så världsomdanande, säger Monica Olsson.
Riskerna är förstås nästan lika stora som möjligheterna. Härom dagen höll en kille på att beställa Beatles-skivor via nätet för 2 500 kronor.
–Då gäller det att man är där. Hade han suttit själv är det mycket möjligt att han hade beställt det.

ID: Monica Olsson

Ålder: 51. Bor: Borgholm.
Familj: En son som är 30 år.
Aktuell: Ett av Sveriges första IT-ombud.

Det här är IT-ombud

Startades som ett projekt av Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom (FUB). Det drivs nu av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Nationellt centrum för flexibelt lärande.
2003-04 utbildades de första ITombuden. Nu finns det 35 IT-ombud i Kalmar län. Projektet har utökats till Blekinge och Kronobergs län.
Utbildning: 35 timmar datorkunskap och handledning. Intresset för utbildningar sprider sig, exempelvis har Skellefteå, Borlänge och Malmö hört av sig.
Lönen har inte påverkats för de två IT-ombuden på Öland.

Arbeta med datorer och funktionshinder – fem bra tips

Pedagogiken är viktig, IT-ombuden använder mycket  kortkommandon, bilder och hyperlänkar.
Personliga startsidor underlättar tillgängligheten eftersom många har läs/skrivsvårigheter.
Välj en lagom nivå. Viktigt för den som blir handledd att få känna sig duktig, för att hålla intresset vid liv.
Lättläst. Hemsidor som används ska vara lättlästa och användarvänliga.
Undvik farorna. Internet innebär även risker. Diskutera etiska och demokratiska aspekter på Internet. Vilka faror finns och hur kan jag undvika dem?