Som jag uppfattat din berättelse har du inte blivit rätt behandlad. Chefen borde pratat med dig i ett tidigare skede, som du själv påpekar, och då varit så tydlig att budskapet inte kunnat missförstås av dig.

Det ställs klara krav på att arbetsgivaren ska ge den anställde möjligheter att bättra sig om det förekommer anledningar till klagomål. Sakliga grunder måste enligt lagstiftningen redovisas innan man kan ge en skriftlig varning (eller ”erinran” som det egentligen heter) och än mer saklighet krävs innan man kan omplacera en person.

Du bör protestera med hjälp av facket. Det är möjligt att din lokala fackliga företrädare måste få förstärkning av en ombudsman.