• Räkna ut ditt BMI, hur du gör ser du i rutan ”så vet du om ditt barn är för smalt”.

Gränsen för undervikt för vuxna är 18,5.

• Undervikt kan göra dig trött och känslig för sjukdomar. Om du mår bra är inte undervikten något problem.