Vid min första läsning av din fråga känns svaret självklart: du bör vända dig till facket.
Men kanske är det något problem med det? Jag gissar, eftersom du bara anger att dina chefer är delaktiga i särbehandlingen. För att få ett mer utförligt svar behöver din fråga också vara utförligare. Ibland är det i alla fall svårt för ett lokalt ombud att gå in i en fråga om särbehandling. Dessa problem är de svåraste att handskas med i arbetslivet och kräver hjälp från ett ombud som inte själv är involverad eller som inte själv känner de inblandade.
Om så är fallet, vänd dig till facket regionalt eller till huvudskyddsombudet, som bör kunna ta tag i arbetsmiljöfrågan och prata med cheferna. För personligt stöd kan man oftast vända sig till företagshälsovården. Lycka till.