Jag vet inte var du arbetar och alltså inte vilket kollektivavtal som gäller, men det finns vissa avtal som medger att del av semestern kan tas ut i timmar. Mitt generella svar är dock att en semesterdag är en dag oavsett om du arbetar heltid, deltid eller är sjukskriven/ har sjukersättning del av dag.