Det framgår inte av din fråga vem som är din arbetsgivare och vilket avtal som gäller, men om du är anställd av en kommun ska övertid utgå också till timavlönad vikarie. Hur man räknar ut vilken övertid du eventuellt har rätt till, beror på vem eller vilka du har vikarierat för och under vilken period. Meddela arbetsgivaren att övertidsersättning ska utbetalas beroende på hur du har vikarierat och kontakta förbundets lokala sektion om frågan inte löser sig.