Det finns inget lagligt förbud mot ensamarbete på en idrottshall. Men arbetsgivaren har ett ansvar för att du är trygg och säker på din arbetsplats, för detta är en arbetsmiljöfråga. Fråga din chef vilka åtgärder som han eller hon tänker vidta, så att inget händer dig. Fråga också vad du ska göra om något mot förmodan händer. Om chefen inte ger dig några svar ska du vända dig till skyddsombudet eller till förbundets lokala sektion.