Den anställningstid du haft hos en och samma arbetsgivare finns kvar om samma arbetsgivare återanställer dig vid senare tillfälle.