Kollektivavtal har funnits länge på svensk arbetsmarknad, vilket är väl känt av alla svenskar. Avtalet ska förstås respekteras av både arbetsgivare och arbetstagare. En chef som uppträder hotfullt är oseriös och det är självklart inte tillåtet att agera som din chef gjort. Den övertidsersättning som är reglerad i kollektivavtalet gäller!