När du är sjukskriven har arbetsgivaren ett stort rehabiliteringsansvar med målet att du ska kunna återgå i arbete. Olika åtgärder ska vidtas och det kan handla om arbetsträning, omplacering och/eller utbildning. Men om alla möjligheter är utredda och du ändå inte kan återgå i arbete kan det bli frågan om en uppsägning. Förbundets lokala sektion kan hjälpa dig att utreda om arbetsgivaren verkligen har gjort allt som ingår i rehabiliteringsansvaret. Att gå och arbeta med smärta kan inte vara hälsosamt. Din fråga om ersättning går inte att svara på, eftersom allt inte verkar vara utrett.