Av det jag kan utläsa ur din korta fråga är i varje fall en sak säker: hot ska inte få förekomma på en arbetsplats. När det gäller din Lex Sara-anmälan bör arbetsledaren i stället tala om vad hon har för uppfattning om saken. Hur ska du annars kunna förändra något?

Lex Sara innebär som bekant att personal har skyldighet att rapportera om de märker att det förekommer oegentligheter på arbetsplatsen, för vidare utredning. Men om det finns otydligheter i anmälan måste du få veta hur underlaget ser ut. Ingen ska dömas på förhand och om anmälan är svår att förstå kan facket hjälpa dig. Eftersom du mår så dåligt bör du ta kontakt med facket i vilket fall som helst.