De som går in och arbetar extra på helgerna är att betrakta som timavlönade vikarier. Enligt kollektivavtalet ska de som är deltidsanställda, om de så önskar, erbjudas ökad sysselsättningsgrad innan någon annan nyanställs. Någon rättighet att jobba extra har du inte, men däremot kan du få utökad sysselsättningsgrad.