Det stämmer att EU: s arbetstidsdirektiv har antagits. Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1 juli 2005, men enbart för de arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Där det finns kollektivavtal har arbetsgivare och facklig organisation tid på sig fram till 1 januari 2007 att föra in eventuella ändringar i kollektivavtalen.

Den nya arbetstidslagen reglerar inte max 10 timmars arbete i sträck, men däremot ska du ha 11 timmars sammanhängande vila per dygn.