Det finns dessvärre inte reglerat i detalj hur man ska hantera utbildning för nattarbetare. Om det är en utbildning som arbetsgivaren anser att du och dina arbetskamrater behöver i arbetet, kan det tolkas som att ni beordras att närvara. I så fall ska utbildningstimmarna likställas med arbetad tid. Den situation du beskriver blir då orimlig.

Kontakta förbundets lokala sektion! Det går att göra överenskommelser lokalt hur utbildning och nattarbetare ska hanteras. Ni som arbetar natt ska liksom dagpersonalen kunna vara med vid olika utbildningstillfällen utan att det blir en orimlig arbetssituation för er.