Det du beskriver i din fråga är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga. Det är också arbetsgivaren, din chef, som har huvudansvaret för att det är en god arbetsmiljö för de anställda på arbetsplatsen. Får du inget gehör när du pratar med din chef ska du vända dig till skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen vänder du dig till förbundets lokala sektion.